Odpovědi od plic

Výpovědi pracovníků z terénu. Podávají reálný obraz toho, jaké je to být v roli pomáhajícího v průběhu epidemie covid-19. Bez příkras a bez retuše.

Pojďme si povídat

Jak vnímají „dobu koronavirovou“ některé osobnosti, např. historik, spisovatel či nemocniční kaplan? Inspirativní rozhovory, které osobitým způsobem moderuje herec Jiří Dvořák.

Pro děti a rodiče

Knihy, pohádkové příběhy, doporučení a pracovní materiály, které mohou být užitečné pro děti a jejich pečující osoby.

Proč věříme nesmyslům

Svět kolem nás nahlížíme skrze vlastní jedinečnou síť zkušeností a znalostí. Ta nám pomáhá se ve svém životě orientovat a cítit se jistě. Takové nahlížení nás ale také může vést k omylům, zvlášť když se dostáváme do zcela nových a nečekaných situací. Jak můžeme v takových chvílích znovu získat pocit bezpečí a jistoty?

Stres, emoce a my

Každé naše prožívání se projevuje v našem těle, má svou fyziologii. Když jsme se stresu, využíváme obranné mechanismy. Při dlouhodobém a/nebo silném stresu nám však nemusí stačit. Jak můžeme naši podpořit odolnost?

Když nejsem ve své kůži

Jedná se o praktické postupy, které pomáhají zmírnit nepříjemné reakce na stres a budovat odolnost. Co dělat, když nemůžeme usnout, když nás bolí hlava, nebo je toho na nás prostě moc?

Co víme o virech a pandemiích

Okolo nás se nachází velmi rozmanitý, okem neviditelný svět. Jeho součástí jsou i viry. V prvním díle minisérie Viry si představíme tyto jednoduché mikroorganismy, jejich cyklus života a působení na člověka.

Pomáhání pomáhá

Jak mohu pomoci sobě i druhým? Každý můžeme něco udělat, abychom se cítili lépe. Když pomáháme, nejsme bezmocní.

Rozumíme očkování?

Jaká je historie očkování a kdo vymyslel první vakcínu? A jak očkování vůbec funguje? Je potřeba se očkování bát nebo se mu dokonce vyhýbat? Pojďte nahlédnout a dozvíte se více o fungování vakcín a jejích přínosech.

V těžké chvíli spolu

Kontakt s blízkými během náročných životních situací je jednou ze základních potřeb. Jak zůstat v kontaktu se svými blízkými, kteří jsou hospitalizováni nebo v izolaci? Možnosti vzájemné podpory při umírání a co dělat, když náš blízký zemřel.