Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

archeolog a egyptolog

Vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiu egyptologie v Hamburku v r. 1997 obhájil doktorát, v r. 2002 se habilitoval pro obor egyptologie, v r. 2009 byl jmenován profesorem pro obor egyptologie. Zabývá se mj. srovnávajícím studiem civilizací.

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.

historik, publicista a spisovatel
Vystudoval obor historie a etnografie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, vědeckou aspiranturu v Československé akademii věd ukončil v roce 1982. Působil v historické části Národního muzea v Praze. Dosud publikoval více než 50 vědeckých studií a článků o dějinách hmotné kultury, 20 knih vědeckých a populárně naučných a více než 50 historických románů.

Vítězslav Vurst, B.Th.​

nemocniční kaplan

Dvanáct let působí jako nemocniční kaplan, aktuálně ve Fakultní nemocnici Olomouc, a zároveň je kaplanem v mobilním hospici Nejste sami. Více jak deset let pracoval v humanitární organizaci ADRA. Je zakladatelem a čestným předsedou Ceny Michala Velíška.